Cijena:

 

Apartman A7: Euro cijena po noći u apartmanu                  

za 7 osoba - 6. mjesec - 7. mjesec - 8. mjesec - 9. mjesec

                  - 65       - 110 - 110 - 65 -                                                                                               

 

 

Apartman A5: Eura cijena noćenja i apartmana                   

za 5 osoba - 6. mjesec - 7. mjesec - 8. mjesec - 9. mjesec   

                  - 50 - 85 - 85 - 50         

     

             

A5 / A7    

Površina 2 / Količina

52 - 58 (prikaz, kratko)

   

 

 

Broj soba

2 - 3