Cijena:

 

Apartman A7: Cijena u eurima noću i u apartmanu                  

za 7 osoba - 6. mjesec - 7. mjesec - 8. mjesec - 9. mjesec

                  - 65      - 100 -  100    - 65                                                                                              

 

 

Apartman A5: Cijena u eurima po noći i apartmanu                   

za 5 osoba - 6. mjesec - 7. mjesec - 8. mjesec - 9. mjesec   

                  - 50    - 80    - 80    - 50         

     

             

A5 / A7    

Površina oko 2 / Veličina

52 - 58 (prikaz, kratko)

   

 

 

Broj soba

2 - 3